Psykoterapeut, MPF

Ramy Antoine Hoffmann

Den psykoterapeutiske samtale

“Uanset om jeg taler med individer eller par, unge eller voksne, respekterer og værdsætter jeg mangfoldighed og arbejder upartisk og accepterende i forhold til etnisk oprindelse, køn, seksuel orientering, religion, arbejde, alder, kultur og nationalitet.”

Når vi mødes, behøver du ikke at have et defineret tema eller mål på forhånd. Det er ofte først i samtalen, at vi finder ud af, hvad der giver mening for dig at tale om. Nogle kommer fordi de kæmper med et konkret problem, andre oplever at tilværelsens faste grund pludseligt skrider under dem, og mange kommer fordi de finder mening og værdi i, at være i et rum, hvor de kan dele følelser og tanker og få nye perspektiver på livet. Som terapeut lægger jeg stor vægt på at respektere dit behov og dit tempo, og at vi sammen udvider forståelsen af hele dig. Derfor interesserer jeg mig for sammenhængen mellem tanker, følelser og krop og hvordan dette fokus kan kaste lys over både dine ressourcer og barrierer. 

Den psykoterapeutiske samtale kan tage udgangspunkt i mange temaer, f.eks. følgende:

 • Svært ved at mærke/udtrykke følelser
 • Angst
 • Ensomhed
 • Afhængighed/Misbrug (alkohol, hash, kokain, porno mm.)
 • Selvskadende adfærd
 • Stress
 • Svært ved at mærke/sætte grænser
 • Meningsløshed
 • Lavt selvværd 
 • Bearbejdning af traumer
 • Tilknytningsvanskeligheder
 • Konflikt i parforholdet, familien eller ved skilsmisse

Supervision

“Supervision hjælper til at øge kvaliteten af det faglige arbejde – når man reflekterer over hvad man gør, bliver man skarpere på, hvad man gør. Noget vi ikke har tid til i hverdagen.”

Supervision er altså tid til efterrefleksion, herunder også en reflektion over hvad der sker i os og imellem os i supervisionen. Det at tale om, og mærke, hvad der sker i mødet med eks. patienten, klienten, borgeren, og hvad der sker inde i os er med til at forebygge skadesvirkninger af for høje følelsesmæssige krav. Når der ingen mulighed er for at ventilere det, kan det føre til udbrændthed, stress, aggression og forråelse. Supervision anvendes især som faglig udviklingsmetode blandt psykoterapeuter, psykologer, socialrådgivere og andre professioner, der arbejder med menneskelige relationer i deres arbejdsliv. Det er nødvendigt, fordi det at arbejde med menneskelige relationer er uforudsigeligt og komplekst. Formålet med supervision er at

 • Forebygge stress og udbrændthed ved at
 • Give den enkelte mulighed for at ventilere og bearbejde de tanker, følelser og kropslige tilstande, som arbejdet med andre mennesker medfører
 • Skabe mulighed for at indoptage relevant viden indenfor eget funktions- og kompetenceområde
 • Styrke ens fagprofessionelle og personlige kompetencer og tilgang til arbejdet med mennesker

Dermed skaber supervision øget læring, trivsel og nye handlemuligheder.

Når jeg superviserer grupper, er jeg meget optaget af at skabe tryghed i gruppen, så vi får en anerkendende kultur. Det handler bl.a. om, hvordan vi taler med hinanden, stiller spørgsmål og giver feedback. Hvis jeg arbejdet med et reflekterende team i gruppen, er jeg optaget af at hjælpe ressourcerne frem i teamet og hermed supervisanden, så vi i fællesskab finder løsninger. Det fremmer også den kollegiale støtte.

Værdien i at lytte til hele mennesket er stor og meningsfuld. Kroppen fortæller os meget mere om den situation vi står i end bare hovedet – det vil sige vores tænkning og analytiske evner. Jeg har god erfaring med, at den information kroppen opsamler er effektiv, dyb og forandrende. Vi får kun en del af historien fra hovedet, og den er langt fra lige så dybt forankret, som hvis vi inkluderer vores følelser og sansninger.

Om RamyJeg har en kandidatgrad i Psykologi fra RUC og er efterfølgende uddannet psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut/SEOP, som er en 4-årig uddannelse med fokus på eksistentiel terapi, neuroaffektiv terapi samt EFT, Emotions-Fokuseret Psykoterapi.

Jeg har tidligere arbejdet for:

 • Læger uden Grænser
 • DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur
 • VFTP – Videnscenter for Transkulturel Psykiatri 
 • URK – Ungdommens Røde Kors som mentor for unge mænd med anden etnisk baggrund som opholdt sig på en sikret afdeling som følge af æresrelaterede konflikter

Jeg modtager regelmæssig supervision. Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening arbejder jeg ud fra deres etiske retningslinjer, herunder reglerne for tavshedspligt. Tavshedspligten er din sikkerhed for, at det du fortæller mig ikke videregives til andre, uden dit samtykke. Du kan få yderligere information om etikreglerne her: Psykoterapeutforeningens etikregler

UDDANNELSE OG NUVÆRENDE STILLINGER

*KKUC’s traumeterapi er et individuelt terapeutisk behandlingstilbud til mennesker, som har udviklet selvdestruktiv adfærd i form af afhængighed af alkohol, rusmidler eller anden selvdestruktiv adfærd.

Priser og praktik

Psykoterapi:
Individuel terapi: 1000 kr./60 min.
Parterapi: 1400 kr./90 min. 
Studerende, arbejdsledig eller sygemeldt: 900 kr./60 minutter

Supervision
Individuel supervision: 1200 kr./60 min.
Uddannelsessupervision (studerende): 900 kr./60 min.
Supervision for organisationer/virksomheder og faggrupper som lærere, psykoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og lignende.
1400 kr. (ex. moms) pr. time i grupper med 5-7 deltagere (min. 2 timer)

Afbud
Ved eventuelt afbud – ring eller send sms.
Afbud modtages ikke senere end 12 timer før aftalt terapi tid.
Ved manglende afbud eller udeblivelse afregnes fuld terapipris

Betalingsinformation:
Reg./Kontonr.: 3409 13567425
Mobile Pay: Hoffmannterapi – 9283067

Online terapi – individuelterapi/parterapi:
Jeg tilbyder også online samtaler, hvis du/I af sikkerheds-/sygdomsmæssige
eller geografiske årsager foretrækker dette. Selve onlineterapien finder sted i et program, der hedder Zoom. Programmet er sikkert og lever op til kravene om sikkerhed i persondataforordningen (GDPR). Det kræver et webcam, et headset/mikrofon og en stabil internetforbindelse. Det er nemt og hurtigt at installere. Du/I kan installere det ved at klikke på det link, jeg sender til dig/jer forud for sessionen, og som du/I skal bruge for at logge ind.

Kontakt

Ramy Antoine Hoffmann
ramy@hoffmannterapi.dk 
+45 20915180

Lokalet: Centralt på Vesterbro på grænsen til Indre By / Kbh.K
Vester Voldgade 96, 2.th
1552 Kbh. V

(5 minutter til fods fra Københavns Hovedbanegård/Rådhuspladsen)

Se på stort kort