Psykoterapeut, MPF

Ramy Antoine Hoffmann

Den psykoterapeutiske samtale

 

Når vi mødes, behøver du ikke at have et defineret tema eller mål på forhånd. Det er ofte først i samtalen, at vi finder ud af, hvad der giver mening for dig at tale om. Nogle kommer fordi de kæmper med et konkret problem, andre oplever at tilværelsens faste grund pludseligt skrider under dem, og mange kommer fordi de finder mening og værdi i, at være i et rum, hvor de kan dele følelser og tanker og få nye perspektiver på livet. Som terapeut lægger jeg stor vægt på at respektere dit behov og dit tempo, og at vi sammen udvider forståelsen af hele dig. Derfor interesserer jeg mig for sammenhængen mellem tanker, følelser og krop og hvordan dette fokus kan kaste lys over både dine ressourcer og barrierer. 

Uanset om jeg taler med individer eller par, unge eller voksne, respekterer og værdsætter jeg mangfoldighed og arbejder upartisk og accepterende i forhold til etnisk oprindelse, køn, seksuel orientering, religion, arbejde, alder, kultur og nationalitet.

Den psykoterapeutiske samtale kan tage udgangspunkt i mange temaer, f.eks. følgende:

 • Svært ved at mærke/udtrykke følelser
 • Angst
 • Ensomhed
 • Stof/alkohol misbrug
 • Selvskadende adfærd
 • Stress
 • Svært ved at mærke/sætte grænser
 • Meningsløshed
 • Lavt selvværd 
 • Senfølger efter traumer i barndommen
 • Tilknytningsvanskeligheder
 • Konflikt i parforholdet, familien eller ved skilsmisse

Om Ramy


Jeg har en kandidatgrad i Psykologi fra Roskilde Universitet (cand.mag.psyk). Jeg er privatpraktiserende psykoterapeut MPF (medlem af Dansk Psykoterapeutforening). Udover min egen praksis er jeg psykoterapeut i KKUC (www.kkuc.dk). KKUC's traumeterapi er et individuelt psykoterapeutisk behandlingstilbud til mennesker, som har udviklet selvdestruktiv adfærd i form af afhængighed af alkohol, rusmidler eller andre former for selvdestruktive adfærdsmønstre. I samarbejde med ledelsen afholder jeg intro-aftener for interesserede i psykoterapeut-uddannelsen på SEOP - Skolen for Eksistentiel og Oplevelsesorienteret Psykoterapi. 

Jeg har tidligere arbejdet for: 

 • Læger uden Grænser
 • DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur
 • VFTP - Videnscenter for Transkulturel Psykiatri 
 • URK - Ungdommens Røde Kors - som mentor for unge mænd med anden etnisk baggrund som opholdt sig på en sikret afdeling som følge af æresrelaterede konflikter
Jeg er uddannet psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut, som er en 4-årig uddannelse med fokus på eksistentiel terapi, neuroaffektiv terapi samt EFT, Emotions-Fokuseret Psykoterapi. Jeg har suppleret min uddannelse med følgende træningsgrupper:

 • 2016 - Træningsgruppe i eksistentiel terapi ved Psykolog Steen Salskov
 • 2017 - Træningsgruppe i eksistentiel terapi ved Psykoterapeut Kresten Kay
 • 2018 - Træningsgruppe i neuroaffektiv terapi ved Psykoterapeut Anne-Marie Clement
Image
Jeg modtager regelmæssig supervision. Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening arbejder jeg ud fra deres etiske retningslinjer, herunder reglerne for tavshedspligt. Tavshedspligten er din sikkerhed for, at det du fortæller mig ikke videregives til andre, uden dit samtykke. Du kan få yderligere information om etikreglerne her: Psykoterapeutforeningens etikfolder
Image

Priser og praktik

COVID-19
Jeg følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 
Der er mulighed for afspritning, så snart du ankommer til min praksis. 

Jeg tilbyder også online samtaler, hvis du af sikkerheds-/sygdomsmæssige
eller geografiske årsager foretrækker dette. Selve onlineterapien finder sted i et program,
der hedder Zoom. Programmet er sikkert og lever op til kravene om sikkerhed
i persondataforordningen (GDPR). Det kræver et webcam, et headset/mikrofon
og en stabil internetforbindelse. Det er nemt og hurtigt at installere. Du kan installere det
ved at klikke på det link, jeg sender til dig forud for sessionen, og som du skal bruge
til at logge dig ind med.

Priser
Individuel terapi 800 kr./60 min. - 1200 kr./90 min.
Parterapi 1000 kr./60 min. 1400 kr./90 min. 

Studerende, arbejdsledig eller sygemeldt:
700 kr./60 minutter - 1000 kr./90 minutter

Betaling
Via mobilepay eller kontant efter hver time

Afbud
Ved eventuelt afbud – ring eller send sms.
Afbud modtages ikke senere end 12 timer før aftalt terapi tid.
Ved manglende afbud eller udeblivelse afregnes fuld terapipris.

Sprog
Jeg tilbyder terapisamtaler på engelsk. Kontakt mig venligst for yderligere information
eller for at lave en aftale. I provide therapy conversations in English. Please contact me
for further information or to make an appointment. 

Kontakt

Lokalerne - Vesterbro/Indre By/Kbh.K

SEOP (5 minutter til fods fra Københavns Hovedbanegård/Rådhuspladsen)
Vester Voldgade 96, 2.th
1552 Kbh. V

Image