Psykoterapeut, MPF

Ramy Antoine Hoffmann

Den psykoterapeutiske samtale

Når vi mødes, behøver du ikke at have et defineret tema eller mål på forhånd. Det er ofte først i samtalen, at vi finder ud af, hvad der giver mening for dig at tale om. Nogle kommer fordi de kæmper med et konkret problem, andre oplever at tilværelsens faste grund pludseligt skrider under dem, og mange kommer fordi de finder mening og værdi i, at være i et rum, hvor de kan dele følelser og tanker og få nye perspektiver på livet. Som terapeut lægger jeg stor vægt på at respektere dit behov og dit tempo, og at vi sammen udvider forståelsen af hele dig. Derfor interesserer jeg mig for sammenhængen mellem tanker, følelser og krop og hvordan dette fokus kan kaste lys over både dine ressourcer og barrierer. 

Uanset om jeg taler med individer eller par, unge eller voksne, respekterer og værdsætter jeg mangfoldighed og arbejder upartisk og accepterende i forhold til etnisk oprindelse, køn, seksuel orientering, religion, arbejde, alder, kultur og nationalitet.

Den psykoterapeutiske samtale kan tage udgangspunkt i mange temaer, f.eks. følgende:

 • Svært ved at mærke/udtrykke følelser
 • Angst
 • Ensomhed
 • Rusmiddelafhængighed (alkohol, hash mm.)
 • Selvskadende adfærd
 • Stress
 • Svært ved at mærke/sætte grænser
 • Meningsløshed
 • Lavt selvværd 
 • Bearbejdning af traumer
 • Tilknytningsvanskeligheder
 • Konflikt i parforholdet, familien eller ved skilsmisse

Om Ramy

UDDANNELSE OG NUVÆRENDE STILLINGER

*KKUC’s traumeterapi er et individuelt terapeutisk behandlingstilbud til mennesker, som har udviklet selvdestruktiv adfærd i form af afhængighed af alkohol, rusmidler eller anden selvdestruktiv adfærd.


Jeg har en kandidatgrad i Psykologi fra RUC (cand.mag.psyk.) og er uddannet psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut, som er en 4-årig uddannelse med fokus på eksistentiel terapi, neuroaffektiv terapi samt EFT, Emotions-Fokuseret Psykoterapi. Jeg har suppleret min uddannelse med følgende træningsgrupper:

 • 2016 – Træningsgruppe i eksistentiel terapi ved Steen Salskov
 • 2017 – Træningsgruppe i eksistentiel terapi ved Kresten Kay
 • 2018 – Træningsgruppe i neuroaffektiv terapi ved Anne-Marie Clement

Jeg har tidligere arbejdet for:

 • Læger uden Grænser
 • DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur
 • VFTP – Videnscenter for Transkulturel Psykiatri 
 • URK – Ungdommens Røde Kors som mentor for unge mænd med anden etnisk baggrund som opholdt sig på en sikret afdeling som følge af æresrelaterede konflikter

Jeg modtager regelmæssig supervision. Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening arbejder jeg ud fra deres etiske retningslinjer, herunder reglerne for tavshedspligt. Tavshedspligten er din sikkerhed for, at det du fortæller mig ikke videregives til andre, uden dit samtykke. Du kan få yderligere information om etikreglerne her: Psykoterapeutforeningens etikfolder

Priser og praktik

Priser
Individuel terapi 1000 kr./60 min. Parterapi 1400 kr./90 min. Studerende, arbejdsledig eller sygemeldt: 900 kr./60 minutter

Afbud
Ved eventuelt afbud – ring eller send sms.
Afbud modtages ikke senere end 12 timer før aftalt terapi tid.
Ved manglende afbud eller udeblivelse afregnes fuld terapipris.

Online terapi:

 Jeg tilbyder også online samtaler, hvis du af sikkerheds-/sygdomsmæssige
eller geografiske årsager foretrækker dette. Selve onlineterapien finder sted i et program, der hedder Zoom. Programmet er sikkert og lever op til kravene om sikkerhed i persondataforordningen (GDPR). Det kræver et webcam, et headset/mikrofon og en stabil internetforbindelse. Det er nemt og hurtigt at installere. Du kan installere det ved at klikke på det link, jeg sender til dig forud for sessionen, og som du skal bruge til at logge dig ind med.

Kontakt

Ramy Antoine Hoffmann

ramy@hoffmannterapi.dk 
+45 20915180

Lokalet: Centralt på Vesterbro på grænsen til Indre By / Kbh.K
Vester Voldgade 96, 2.th
1552 Kbh. V

(5 minutter til fods fra Københavns Hovedbanegård/Rådhuspladsen)

Se på stort kort